Twój koszyk jest pusty

INFORMACJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI

Szanowni Państwo, Drodzy Klienci,

w związku z wystąpieniem stanu niewypłacalności spółki Mcarthur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Brzeziu (zwana dalej Spółką), czego konsekwencją jest złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki do właściwego Sądu, a także zamknięcie wszystkich sklepów stacjonarnych oraz sklepu Internetowego Spółki, pragnę poinformować, iż Spółka nie ma możliwości technicznych, osobowych, jak również pieniężnych na przyjmowanie nowych zgłoszeń gwarancyjnych czy też wynikających z tytułu rękojmi za wady, potocznie zwanymi reklamacjami.

Jednocześnie Spółka potwierdza, iż wpłynęło do niej obuwie, które zostały przyjęte do postępowania reklamacyjnego w trakcie funkcjonowania sklepów stacjonarnych bądź też które zostały przesłane bezpośrednio na adres Spółki, a które z powodu pozytywnego rozpatrzenia reklamacji i zakwalifikowania obuwia do wymiany na nowy egzemplarz należy przesłać Klientom, które to jednak egzemplarze zostały zajęte przez Naczelnika Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie prowadzącego egzekucję administracyjną przeciwko Spółce, a następnie przez ten organ zabrane celem ich sprzedaży w ramach licytacji. Ze względu na zaistniała sytuację Spółka nie ma możliwości prowadzenia sporu z ww. Urzędem Skarbowym w zakresie przedmiotowego obuwia, dlatego też podaje dane identyfikacyjne organu prowadzącego postępowanie oraz informuje o możliwości wystąpienia do wskazanego organu egzekucyjnego z żądaniem wyłączenia obuwia spod egzekucji, które podlega wymianie:

Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie

oś. Bohaterów Września 80

31 – 621 Kraków

Nr systemowy sprawy: 34863 oraz 35123

Nr tytułu wykonawczego: 415.2017 oraz 566.2017

Podstawą prawną powyższego działania stanowi art. 38 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, który stanowi iż Kto, nie będąc zobowiązanym, rości sobie prawa do rzeczy lub prawa majątkowego, z którego prowadzi się egzekucję administracyjną, może wystąpić do organu egzekucyjnego - w terminie czternastu dni od dnia uzyskania wiadomości o czynności egzekucyjnej skierowanej do tej rzeczy lub tego prawa - z żądaniem ich wyłączenia spod egzekucji, przedstawiając lub powołując dowody na poparcie swego żądania. Organ egzekucyjny rozpozna żądanie i wyda postanowienie w sprawie wyłączenia w terminie czternastu dni od dnia złożenia żądania. Termin ten może być przedłużony o dalsze czternaście dni, gdy zbadanie dowodów w tym terminie nie było możliwe. Ponadto, do czasu wydania postanowienia w sprawie wyłączenia organ egzekucyjny zaniecha dalszych czynności egzekucyjnych w stosunku do rzeczy lub prawa majątkowego, których wyłączenia żądano; jednakże dokonane czynności egzekucyjne pozostają w mocy.

Nadto z przykrością informuje, iż Klientom, którym zgłoszenia reklamacyjne zostały uwzględnione w ten sposób, aby dokonać zwrotu pieniędzy za zakupiony towar, Spółka nie jest w stanie wykonać tej czynności z uwagi blokadę rachunków bankowych przez organy egzekucyjne oraz bank. Jednakże, dopełniamy wszelkich starań oraz czynności, aby zmienić zaistniała sytuację Spółki i wywiązać się z obowiązków wobec swoich Klientów.

 

Z wyrazami szacunku:

Zarząd Spółki Mcarthur 

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Ta strona korzysta z systemu tzw. automatycznego odzyskiwania koszyka zakupów. Pozostanie na stronie i korzystanie z jej zasobów, w szczególności z koszyka zakupów, wiąże się z aktywacją tego systemu i jego zastosowaniem w sytuacji nagłego zaprzestania korzystania z zasobów niniejszej strony”.