Twój koszyk jest pusty

Zwroty

ODSTĄPIENIE OD UMOWY I ZWROTY TOWARU

 1. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy z załącznika nr 1 do ustawy (link).
 2. Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyn i ponoszenia kosztów, za wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, 34 ust. 2 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, składając stosowne oświadczenie na piśmie (formularzu) w terminie czternastu dni, licząc od daty otrzymania przez Klienta towaru (objęcia towaru w posiadanie przez Klienta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia (drogą pocztową lub mailową sklep@mcarthur.info.pl) przed jego upływem. 
 3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega wobec złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwrotowi w stanie niezmienionym.
 4. Jeżeli Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sklep przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
 5. McArthur ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sklep dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient/konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 6. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sklepowi, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 7. Klient ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że Sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. McArthur informuje Klientów, że w przypadku odstąpienia od umowy Klienci są obowiązani ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do McArthur (tzn. ponieść koszty za taki sposób dostarczenia towaru, w jaki McArthur dostarczył towar do Klienta, np. kurierem).
 8. Jeżeli Klient wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez  McArthur, to McArthur informuje, że nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 10. Zwrot spełnionego przez McArthur na rzecz Klienta (zakupiony towar), o którym mowa w ostatnim zdaniu ustępu poprzedzającego, następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni, poprzez odesłanie towaru wraz z dowodem zakupu  na adres:

  McArthur Sp. z o.o.

  SKLEP INTERNETOWY

  Płk. Stanisława Dąbka 8 pok.212

  30-732 Kraków

  z dopiskiem „ZWROT”.

 11. Zwrot świadczenia spełnionego przez Klienta na rzecz McArtuhr (zapłata ceny)następuje, z zachowaniem poprzednich ustępów, na rachunek bankowy wskazany w oświadczeniu lub w inny sposób, wskazany przez Klienta.
 12. Przekroczenie obowiązującego ustawowego terminu jest podstawą do nieuwzględnienia zwrotu.
 13. Koszty przesyłki z tytułu zwrotu pokrywa Klient we własnym zakresie.
 14. ZWROT W SKLEPIE STACJONARNYM - produkty zakupione w sklepie internetowym w celu zwrotu mogą być dostarczone do sklepu stacjonarnego. Buty należy dostarczyć w stanie niezmienionym wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura) oraz wypełnionym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy. Sklep potwierdzi przyjęcie zwracanego towaru, a zwrot kwoty na konto nastąpi w terminie do 14 dni od momentu doręczenia zwracanego towaru do sklepu. 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Ten serwis internetowy wykorzystuje pliki cookies. Używamy informacji zapisanych za pomocą cookies m.in. do celów reklamowych i statystycznych. Mogą stosować je też współpracujące z nami firmy - m.in. reklamodawcy. W przeglądarce internetowej, w której otwierasz nasz serwis możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies. Korzystając z tego serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies wyrażasz zgodę na ich używanie i zapisywanie w pamięci urządzenia. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności. Ta strona korzysta z systemu tzw. automatycznego odzyskiwania koszyka zakupów. Pozostanie na stronie i korzystanie z jej zasobów, w szczególności z koszyka zakupów, wiąże się z aktywacją tego systemu i jego zastosowaniem w sytuacji nagłego zaprzestania korzystania z zasobów niniejszej strony”.